Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I ONP 6/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

I OSK 356/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

I OZ 1158/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie , sygn. akt II SO/Sz 7/14 oddalającego wniosek M. T. o wyłączenie sędziów WSA w Szczecinie: Grzegorza Jankowskiego, Arkadiusza Windaka, Barbary Gebel, Danuty Strzeleckiej-Kuligowskiej, Elżbiety Makowskiej, Stefana Kłosowskiego, Marii Mysiak, Marzeny Iwankiewicz, Katarzyny Grzegorczyk-Meder, Marzeny Kowalewskiej, Kazimierza Maczewskiego, Elżbiety Woźniak, Ewy Wo...

IV SA/Wa 375/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora strony w postępowaniu administracyjnym

II SO/Sz 7/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-10-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Szczecinie

II SA/Ol 751/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie stanu sanitarno

III SA/Kr 758/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO nr [ ]

III SAB/Kr 49/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SA/Kr 1179/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Po 892/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
1   Następne >   +2   +5   +10   100