Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Go 71/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SAB/Go 101/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-15

Skarga J.L. na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Łd 1214/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy B.

II SA/Go 1048/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-21

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie przekazania skargi według właściwości

IV SAB/Gl 147/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-12

Sprawa ze skargi S.F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta G. w przedmiocie ustalenia kontaktów z dziećmi

IV SA/Wa 3426/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

Sprawa ze skargi K. R. na działanie Sądu Rejonowego w K. w sprawie o sygn. akt [...]

IV SA/Wr 805/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Wniosek K. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi K. K. na działalność Komendanta [...] Policji

IV SA/Wr 781/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Wniosek K. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi K. K. na działalność Dyrektora Departamentu Wydziału [...] Urzędu [...]

IV SA/Wr 811/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Wniosek K. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi K. K. na działalność Zastępcy Komendanta [...] Policji
1   Następne >   +2   +5   +10   100