Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 2049/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie z wniosku J. M. i M. M. reprezentowanego przez kuratora J. M. o przyznanie prawa pomocy wniesionego w sprawie odnoszącej się do uchwały Rady Miejskiej w Nysie ,...

I OZ 198/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi - Fundacji 'Polska Miedź' w Lubinie w przedmiocie dofinansowania renowacji pomnika

II SA/Ol 25/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Ekologicznego Związku Gmin w przedmiocie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej do prowadzenia spraw w imieniu Zarządu Ekologicznego Związku Gmin

III SA/Lu 811/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

II SAB/Sz 109/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w G. w przedmiocie udostępnienia dokumentacji

III SA/Gd 940/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

VIII SO/Wa 12/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Zarządu Województwa M. nr [...]

III SO/Kr 17/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-07

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych

II SA/Sz 1453/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-16

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
1   Następne >   +2   +5   +10   100