Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 478/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi M. V. (V.) na pismo Komendanta Powiatowego Policji w R. w przedmiocie działania funkcjonariusza Policji w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Ol 844/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi M. W. na działanie pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SAB/Wa 43/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] na przewlekłość Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Bd 129/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...]

II SAB/Bd 63/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie wydania odpisu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SAB/Bd 63/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie wydania odpisu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SO/Wr 12/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-08

Wniosek Z. R. o wykładnię postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku Z.R. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nie przekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wr 13/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-08

Wniosek Z. R. o wykładnię postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nie przekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SA/Gd 950/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

III SAB/Kr 55/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO
1   Następne >   +2   +5   +10   100