Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 530/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SPP/Go 147/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-11

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

II SA/Go 151/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości rzeczowej i przekazanie pisma

IV SA/Po 763/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta [...]

II SA/Ol 962/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie zasad naboru i działania Rady Kobiet

I SPP/Go 139/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-17

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2016 r.

I SPP/Go 127/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SPP/Go 140/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-17

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2016 r.

IV SA/Po 760/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy i Miasta [...] w sprawie ustalenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Sz 879/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-01-17

Sprawa ze skargi G. B. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
1   Następne >   +2   +5   +10   100