Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Sz 9/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-01-29

Sprawa ze skargi G. B. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie powiadomienia o terminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

II SA/Ol 713/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Służby Więziennej w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Go 205/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie umożliwienia dostępu do platformy ePUAP

I OSK 530/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SAB/Łd 37/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Ł. w przedmiocie wniosku o przyznanie adwokata z urzędu celem sporządzenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego

I SPP/Go 147/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-11

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

II SA/Go 151/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości rzeczowej i przekazanie pisma

II SA/Sz 1053/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-02-13

Sprawa ze skargi G. B. na Prezydenta Miasta w przedmiocie rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

III SA/Łd 69/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-02-12

Sprawa ze skargi D. Ł.-K. na pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Ł. z dnia [...] roku nr [...] informujące o pozostawieniu bez rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej skrócenia wymiaru kary dyscyplinarnej i usunięcia z akt osobowych dokumentów

IV SA/Po 763/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   35