Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GZ 245/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 1134/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu w sprawie kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 247/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w przedmiocie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1116/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu w sprawie kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Rz 542/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II GW 14/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II SA/Rz 543/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [... ]Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 280/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 573/18 - Wyrok NSA z 2018-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Wr 726/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora D. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej,
1   Następne >   +2   6