Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 1002/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej 1/ stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia 2/ zasądza od Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na rzecz skarżącej K. W. 10 (dziesięć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, 3/ stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane.

V SA 811/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

II SA/Łd 1248/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego o przyznanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu represji 1/

I SA/Łd 2469/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r.

III SA 2831/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek podatku od towarów i usług

V SA 131/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

V SA 1158/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

II SA 3049/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie opłaty drogowej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

V SA 870/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe i określenia kwoty wynikającej z długu celnego

I SA/Łd 534/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od maja do grudnia 2000 r. uchyla zaskarżone decyzje.
1   Następne >   +2   +5   +10   100