Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 619/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 624/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego

II SA/Gl 628/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 630/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 644/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 671/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wznowienia robót budowlanych

II SA/Gl 708/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 715/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 720/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gl 733/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   100