Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Sz 667/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A.T. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego

II SA/Kr 97/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy społecznej

II SA/Kr 1621/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Gd 1236/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO dnia 5 marca 2001 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gd 826/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Wr 2465/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Kr 775/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

II SA/Gd 1535/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Rz 20/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie 10 % dodatku dla rodziny zastępczej

SA/Rz 2362/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy społecznej
1   Następne >   3