Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 946/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 4057/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 4058/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 234/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Gd 110/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 575/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 304/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 514/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego

IV SA/Po 1095/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-11

Wniosek w przedmiocie świadczenia nienależnie pobranego

IV SA/Wr 242/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w J. , nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne
1   Następne >   +2   +5   +10   14