Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

SA/Rz 491/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi D.L. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2001r. do lipca 2002r.

SA/Rz 2192/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń pneumatyczną

II SA/Rz 87/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie obciążenia przewoźnika karą pieniężną

SA/Rz 347/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

SA/Rz 1532/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji własnej o pozbawieniu uprawnień kombatanckich

SA/Rz 1255/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany klas bonitacyjnych gruntów

SA/Rz 1939/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydium Powiatowej Rady Narodowej [...] , o nr [...] / /N o odtworzeniu treści aktu urodzenia -

SA/Rz 43/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 1995

SA/Rz 1881/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadków i darowizn
1   Następne >   +2   +5   +10   17