Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 64/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przekazaniu w odpłatne użytkowanie części nieruchomości

II SAB/Łd 23/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji w sprawie komunalizacji gruntów państwowych organowi właściwemu w sprawie

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

II SAB/Łd 24/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji w sprawie komunalizacji gruntów państwowych organowi właściwemu w sprawie

II SAB/Łd 60/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-17

Sprawa ze skargi J. W. i J. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi oku sygnatura akt II SAB/Łd 86/14

II SA/Łd 759/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości