Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 358/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-04

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Zblewo w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II OZ 1004/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

II OSK 1046/07 - Wyrok NSA z 2007-09-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

II OSK 673/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siepraw w przedmiocie wysokości udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji

II OZ 1112/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wymierzenia grzywny w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy L. z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę

II OSK 843/12 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernichów w przedmiocie udziału mieszkańców w realizacji budowy kanalizacji

II OZ 79/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ustka Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OZ 1258/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II OZ 1259/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II OZ 770/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Miedzianej Górze , Nr XVIII/134/04 w przedmiocie wniosku Zwi...
1   Następne >   +2   5