Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 803/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SAB/Gd 76/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie usunięcia wodociągu

II SO/Gd 15/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Gminy w przedmiocie nieprzekazania skargi dotyczącej zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

II SAB/Gd 76/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie usunięcia wodociągu

II SA/Gd 945/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Gd 455/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

II SAB/Gd 76/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej sieci melioracyjnej

II SA/Gd 258/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr [...] w przedmiocie ustalenia zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

II SAB/Gd 12/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą

II SA/Gd 329/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wejherowo w przedmiocie opłaty za dostawę wody i zbiorowego odprowadzania nieczystości ciekłych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   +2   4