Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 88/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SA/Gl 77/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Gl 382/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

II SA/Gl 848/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonywanie przyłączy wodnokanalizacyjnych

II SA/Gl 792/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Gl 420/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. M. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Gl 933/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonywanie przyłączy wodnokanalizacyjnych

II SA/Gl 848/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 452/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Gl 598/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Z. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości
1   Następne >   +2   5