Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 199/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 753/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Wr 131/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek ceny 1 m3 wody i ceny 1 m3 ścieków oraz powierzenia Zarządowi Gminy uprawnień w zakresie sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

II SA/Wr 242/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ś. K. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 707/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 753/13

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-13

Sprawa ze skargi H. B. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 753/13

II SA/Wr 99/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. na terenie Gminy M.

II SA/Wr 470/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie §2 pkt 3,7 i 8; §3 pkt 6, 7 i 8; §9 ust. 2; § 10 ust. 2 i 3; § 11; § 12; § 14 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8; § 16 ust. 5; § 17 ust. 1; § 18 ust. 1, 4 i 6; § 19 ust. 2 pkt 1; § 20 ust. 4; § 21 ust. 3; § 22; § 24; § 25 ust. 5 i

II SA/Wr 712/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
1   Następne >   +2   6