Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 459/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-05

skarg W. Ł. i A. Ł. na decyzję SKO w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 259/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia rowu melioracyjnego

II SA/Lu 26/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego działki poprzez wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Lu 356/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty melioracyjnej