Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Lu 371/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O.-L. w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II SA/Lu 404/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy U. w przedmiocie odrzucenia zarzutu skarżących, uznanego za protest, do projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy U.

II SA/Lu 324/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O.-L. w przedmiocie protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania

II SA/Lu 138/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 970/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-P. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Lu 460/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-10-29

skarg 'G.' Spółki z o.o. w Ch., Krzysztofa K., 'S.' P. S. S. w Ch. i Ch. S. K. w Ch. na decyzję SKO w Ch. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Lu 512/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II SA/Lu 836/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   +2   4