Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Rz 674/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-27

Sprawa ze skargi A. C. w przedmiocie naliczenia lat pracy

II SA/Rz 858/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-29

Skarga G. H. na decyzję Komendanta Powiatowego Policji [...] w przedmiocie pozbawienia premii pieniężnej,

SA/Rz 1500/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy [...] w przedmiocie wypłacania odpraw z tytułu zwolnień byłym pracownikom A. S.A.

II SA/Rz 757/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zasiłku osiedleniowego

II SA/Rz 39/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Rz 22/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 458/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zwolnienia ze stanowiska i mianowania na inne stanowisko służbowe stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji

SA/Rz 1570/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy [...] w przedmiocie nałożenia kary grzywny

SA/Rz 1610/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

SA/Rz 1905/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji
1   Następne >   +2   5