Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

SA/Bd 2837/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w B. w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za wyżywienie

SAB/Bd 92/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w I. w przedmiocie regulaminu waloryzacji średnich wynagrodzeń nauczycieli

SA/Bd 2793/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie przeniesienia funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe

SA/Bd 3244/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie przeniesienia funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe

SA/Bd 2861/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie zwolnienia ze służby

SA/Bd 3276/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w B. w przedmiocie dodatku do uposażenia