Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA 1425/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi J. M. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

II SA 2460/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA 473/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi R. K. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe:

II SA 3769/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie czasowego pełnienia innych obowiązków służbowych

II SA 1720/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi R. K. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia prawomocnego orzeczenia wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany z ostrzeżeniem:

II SA 927/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi A. Z. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego z dnia '[...]' r. :