Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 744/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 1439/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej

II SA/Łd 1488/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Łd 646/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego

II SA/Łd 1670/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odstąpienia od rozpoznania sprawy zasiłku celowego~1/ stwierdza nieważność decyzji (...),~2/ uchyla decyzję (...) i utrzymaną nią w mocy decyzję Zastępcy Kierownika Filii Ł.