Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 491/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SAB/Lu 11/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zasiłku celowego

II SA/Lu 708/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku

II SA/Lu 565/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

II SAB/Lu 45/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 254/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wypłaty zasiłku stałego wyrównawczego

II SAB/Lu 39/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zawieszającej postępowanie administracyjne dotyczące wznowienia postępowania o przyznanie zasiłku okresowego

II SA/Lu 490/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku

II SA/Lu 542/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Lu 135/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : zasiłku celowego
1   Następne >   2