Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Sz 667/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A.T. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego

SA/Sz 1350/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej

SA/Sz 76/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

SA/Sz 387/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności /. uchyla zaskarżone postanowienie, l

SA/Sz 694/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji o zasiłku stałym

SA/Sz 731/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

SA/Sz 2252/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

SA/Sz 1146/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego /.

SA/Sz 668/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A. T. na decyzję SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego

SA/Sz 2829/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego /.
1   Następne >   +2   4