Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 51/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-03

Skarga J. Ł. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Nr [...] w przedmiocie : zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Łd 1247/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 1207/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie : wymiaru usług opiekuńczych

II SA/Łd 942/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wymiaru usług opiekuńczych

II SA/Łd 127/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt córki w placówce opiekuńczo

II SA/Łd 128/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt córki w placówce opiekuńczo

II SA/Łd 126/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt córki w placówce opiekuńczo

II SA/Łd 1638/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Łd 1739/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Łd 1163/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie : wymiaru usług opiekuńczych