Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Bk 1602/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

SA/Bk 1390/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania renty socjalnej