Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 1249/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Gd 84/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Gd 82/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Gd 1679/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SAB/Gd 11/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania decyzji w postępowaniu wznowieniowym

II SAB/Gd 40/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Gd 10/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania decyzji w postępowaniu wznowieniowym

II SAB/Gd 4/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej

II SA/Gd 1236/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO dnia 5 marca 2001 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gd 826/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   3