Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 2117/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

II SA/Kr 155/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 97/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy społecznej

II SA/Kr 1621/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Kr 2920/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Kr 103/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Kr 775/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

II SA/Kr 153/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 154/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Kr 1730/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie renty socjalnej
1   Następne >   2