Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 124/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi W. K. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] w przedmiocie pomocy społecznej

I SA/Wa 192/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku wyrównawczego

I SA/Wa 280/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi B. J. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

I SA/Wa 119/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi W. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie w przedmiocie renty socjalnej