Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 814/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 503/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 273/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 293/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 122/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

II SA/Lu 539/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 206/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania; w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Lu 582/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SAB/Lu 85/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku celowego; w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego

II SAB/Lu 30/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   42