Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 102/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 1344/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania umorzyć postępowanie.

II SA/Bd 363/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie szkód spowodowanych przez powódź

II SA/Bd 1380/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanowił: oddalić wniosek

II SA/Bd 1381/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanowił: oddalić wniosek

II SA/Bd 386/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bd 272/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 294/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego postanowił: oddalić wniosek

II SA/Bd 408/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   28