Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 481/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 1202/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Po 324/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 1005/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

IV SA/Po 493/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-12

Skarga A.W. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 1091/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Po 776/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych

IV SA/Po 671/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia sprawy

IV SA/Po 493/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek pełnomocnika A. W., adwokata M. P. o zasądzenie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SA/Po 493/15,
1   Następne >   +2   +5   +10   47