Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 1273/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z jej skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 200/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 578/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy odstąpienia od zwrotu wypłaconego zasiłku celowego

II SA/Sz 75/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 11/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-01

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 1429/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-01

Sprawa ze skargi J. C. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Sz 144/15

II SA/Sz 724/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1473/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Sz 448/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej

II SA/Sz 916/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zmiany decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   25