Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Kr 42/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Marszałka Województwa w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1085/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń

III SA/Kr 1139/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1218/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1212/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1217/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 368/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 115/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 206/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 208/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   30