Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 677/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach na rzecz realizacji projektów wdrażanych w ramach PO KL 2007

II SA/Ke 677/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w K. i Miejskim Urzędem Pracy w K. na rzecz realizacji projektów wdrażanych w ramach PO KL 2007

II SA/Ke 677/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/576/2012

II SA/Ke 305/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie odwołania Przewodniczącej Rady Miasta Kielce