Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 827/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

II SA/Ol 827/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

II SA/Ol 225/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Olsztyna w przedmiocie statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Olsztynie 1/ stwierdza niezgodność z prawem uchwały Rady Miasta Olsztyna oku nr XII/154/11 w części dotyczącej § 4; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w pkt 1 wyroku.

II SA/Ol 64/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ełku w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia