Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wa 2155/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi M. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt V SA/Wa 221/11

IV SA/Wa 604/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia uprawnień kombatanckich

IV SA/Wa 2603/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie rady adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SO/Wa 57/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

IV SA/Wa 1150/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

V SA/Wa 1023/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-18

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie z 25 stycznia 2012 r. sygn. akt V SA/Wa 2340/11 oddalającym skargę J.W. na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy p o s t a ...

IV SA/Wa 558/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia pozostawania bez pracy na skutek represji

IV SA/Wa 2702/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

V SA/Wa 2490/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 30 października 2012r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wa 2618/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   5