Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Kr 165/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Myślenicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Jaworki w Gminie Myślenice stwierdza nieważność § 2 ust. 8 zaskarżonej uchwały Rady Miasta Myślenice

II SA/Kr 555/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-09

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolski na §4 ust.2 zdanie drugie , §4 ust. 7 zdanie piąte, §4 ust. 11 zdanie czwarte, §4 ust. 12 zdanie pierwsze i drugie , §6 ust. 23 , §12 ust. l pkt 1.2.MN/U zdanie szóste , §12 ust. l pkt. 1.3.MN/ZP zdanie ósme , §12 ust. 3 pkt 3.1.R zdanie siódme , §12 ust. 5 pkt. 5.6 ZCc zdanie szóste i dziewiąte uchwały Rady Gminy Czorsztyn w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn stwierdza ni...

II SA/Kr 612/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 'C' na terenie Gminy Niepołomice

II SA/Kr 771/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobra w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 779/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobra w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra wieś Wilczyce w zakresie § 6 ust. l pkt 3 zdanie 5

II SA/Kr 927/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-08-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek

II SA/Kr 997/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Rabie Wyżnej w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy w Rabie Wyżnej z 3

II SA/Kr 1068/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Laskowa w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa stwierdza nieważność § 7 ust. 2 pkt 3 zaskarżonej uchwały oraz rysunku planu w zakresie obszarów oznaczonych symbolem : Z 12 MN, ML, Z 18 MN, ML, Z 20 MN, ML, Z 21 MN, ML, Z 31 MN, ML, Z 35 MN, ML

II SA/Kr 1146/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sułoszowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Wielmoża stwierdza nieważność § 9 ust.l zd.2, § 11 ust.2 pkt 3, § 12 ust.2 pkt 4, § 46 ust. 4, § 47 ust. 4, § 48 ust. 4 zaskarżonej uchwały
1   Następne >   +2   +5   +10   63