Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Bk 627/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Oddala skargę

I SA/Bk 303/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części paragrafu 2 uchwały zarządu powiatu w sprawie zaciągnięcia przez powiat b. drugiej transzy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B.

II SA/Bk 612/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-09

skarg G. S. i Ł. M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 632/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego rady

I SA/Bk 403/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny

II SA/Bk 430/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-09-09

Sprawa ze skargi J. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy N. D.

II SA/Bk 403/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-16

Sprawa ze skargi Wójta Gminy Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy Ś.