Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Ol 715/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego

I SA/Ol 137/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II SA/Ol 694/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Ol 53/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości

II SA/Ol 1012/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Ol 138/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

I SA/Ol 686/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przekazania środków finansowych

II SA/Ol 217/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej

II SA/Ol 151/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi J. H. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ol 173/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi Gminy Płośnica na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/140/43/09 Rady Gminy Płośnica oku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica
1   Następne >   3