Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 39/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-28

Sprawa ze skargi A. P. na zarządzenie Prokuratura Okręgowego w Opolu w przedmiocie wprowadzenia regulaminu pracy kolegium prokuratury okręgowej

II SA/Op 60/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-23

Sprawa ze skargi J. H. na informację Prezesa Zarządu A w przedmiocie realizacji warunków umowy o dostawę energii elektrycznej

II SA/Op 451/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Prudniku w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie zarządu powiatu

II SA/Op 84/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-30

Sprawa ze skargi B. P. na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku w przedmiocie działania pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku

II SA/Op 5/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-01-30

Sprawa ze skargi G. U. na czynności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w przedmiocie rozbiórki balkonu

II SAB/Op 23/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie wykonania szczepienia