Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Ol 143/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-19

Skarga R. Ż. na bezczynność Rady Gminy M. w udostępnieniu informacji publicznej

II SAB/Ol 57/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-09

Skarga A.Z. na bezczynność Wojewody W. w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki obiektu

II SAB/Ol 45/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w O. w udzieleniu informacji publicznej

II SAB/Ol 69/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-09

Wniosek A. Z. o zmianę w trybie art. 165 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w wykonaniu postanowienia WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/O...

II SAB/Ol 103/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej informacji publicznej

II SAB/Ol 182/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w udostępnieniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do procesowego rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]'., w zakresie punktu 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz skarżącego M. Sz. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złot...

II SAB/Ol 58/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w O. w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Ol 181/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta E. w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

II SAB/Ol 167/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-27

Wniosek Z. W.o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w udostępnieniu informacji publicznej (wniosek )

II SAB/Ol 9/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Województwa w przedmiocie ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności
1   Następne >   +2   +5   +10   100