Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

SA/Rz 491/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi D.L. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2001r. do lipca 2002r.

SA/Rz 347/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Łd 2140/02 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w S. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r.

I SA/Gd 603/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: grudzień 1999 r., styczeń 2000 r., luty 2000 r. oraz odsetek za zwłokę

I SA/Łd 2469/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r.

I SA/Łd 534/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od maja do grudnia 2000 r. uchyla zaskarżone decyzje.

III SA 2004/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-10

skarg S-ki z o.o. K. z/s w Z. na decyzje Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.

III SA 1980/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ryczałtów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych

III SA 1540/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania podatkowego w sprawie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych (ryczałty podatkowe)

III SA 952/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
1   Następne >   +2   +5   +10   53