Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GSK 4826/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi D. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa Zachód w W. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013

II GSK 4426/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. M. na przewlekłość Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa Zachód w W. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GSK 829/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. A. Spółki z o.o. w W. na przewlekłość Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa Zachód w W. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GZ 1126/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-31

Wniosek M. S. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie zażalenia M. S. na zarządzenie Przewodniczącego VIII Wydziału WSA w W. sygn. akt VIII SAB/Wa 31/16 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R.

I SA/Sz 218/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-02

skarg R. M. na czynność Kierownika Biura Powiatu P. i Miasta S. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kierownika Biura Powiatu Ł. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy udostępnienia akt do wglądu

III SAB/Po 17/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2014

III SAB/Po 18/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

Sprawa ze skargi U. R. M. Spółki jawnej w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2014

III SAB/Po 25/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok [...]

III SAB/Po 6/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok [...]

III SAB/Po 9/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-20

Sprawa ze skargi X na przewlekłe prowadzenie postępowania Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok [...]
1   Następne >   +2   +5   7