Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

I OZ 934/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi C. W. o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzją Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w S.

IV SA/Gl 1020/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-17

Sprawa ze skargi S. D. w przedmiocie należności przedemerytalnych

II SAB/Wa 113/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w P. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SA/Wr 529/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Z. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

II SA/Bd 829/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Sprawa ze skargi Anny C. na pismo Powiatowego Urzędu Pracy w G. w przedmiocie wypowiedzenia umowy w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wezwania do zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Bd 1097/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Sprawa ze skargi A. C. na pismo Powiatowego Urzędu Pracy w G. w przedmiocie informacji, że wypowiedzenie umowy w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej zostało sporządzone zgodnie z umową

II SA/Bd 1098/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Sprawa ze skargi A. C. na pismo Powiatowego Urzędu Pracy w G. w przedmiocie ustosunkowania się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OZ 532/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi J. P. na pismo Powiatowego Urzędu Pracy w G. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

II SAB/Bd 10/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy w Ś. w przedmiocie nie wydania rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o refundację kosztów poniesionych na przygotowanie zawodowe uczniów szkół zawodowych i młodocianych pracowników

II SA/Wa 1511/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-29

Sprawa ze skargi A. N. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA 4826/03
1   Następne >   +2   5