Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 1781/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-18

Skarga C. G. - Firma Handlowo-Usługowa 'A' na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej