Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SAB/Kr 67/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania Burmistrza [....] w przedmiocie wymeldowania

III SAB/Kr 27/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie sprostowania protokołu Urzędu Stanu Cywilnego [...] z dnia [...]

III SAB/Kr 67/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-22

Wniosek A. W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania Burmistrza w sprawie o wymeldowanie

II SA/Kr 316/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-08-17

Sprawa ze skargi K. O. na czynność Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie wydania dowodu osobistego

III SAB/Kr 27/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-21

Wniosek w przedmiocie sprostowania protokołu Urzędu Stanu Cywilnego [...] z dnia [...]

III SAB/Kr 26/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie sprostowania aktu zgonu

III SAB/Kr 13/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-09-28

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej

III SAB/Kr 4/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza Gminy i Miasta postępowania w przedmiocie wymeldowania

III SAB/Kr 4/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-11

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie wymeldowania

III SAB/Kr 41/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zobowiązuje Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydania aktu załatwiającego sprawę z wniosku Ubojni [...] Spółka Jawna o sporządzenie i doręczenie skróconego odpisu aktu małżeństwa w terminie 30 dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku
1   Następne >   2