Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 772/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi Pana M. G. na czynności Wójta Gminy

III SA/Kr 772/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi Pana M. G. na czynności Wójta Gminy

III SA/Kr 772/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-23

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi M. G. na czynności Wójta Gminy