Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 226/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II SA/Kr 78/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II SA/Kr 595/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zameldowania

II SA/Kr 762/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Kr 3284/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 3131/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 1243/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 829/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

III SA/Kr 728/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II SA/Kr 1758/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   7