Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SAB/Kr 46/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy A

III SAB/Kr 12/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-17

Wniosek J. P. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

III SAB/Kr 12/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-19

Wniosek J. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

III SAB/Kr 12/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy